Kompetanse

Vi har vår hovedkompetanse innenfor 5 fagområder; arkitektur, byggeteknikk, prosjektadministrasjon, regulering og BIM. Ved et tett samarbeid mellom våre fagområder, ivaretar vi alle faser av et prosjekt på en helhetlig måte, fra skisse til ferdig bygg, vedlikehold og forvaltning. Vi har ledende kompetanse innenfor BIM. I tillegg til selve BIM-leveransen, så kan bistå med å definere eller beskrive hvordan man bør håndtere dette i prosjektet, eller i tilbudsgrunnlaget til prosjektet.

Vi har også kompetente og erfarne medarbeidere som kan være behjelpelig med å administrere prosjekter både totalt og/ eller delvis.