BIM

bimHovedformålet ved bruk av BIM (Bygningsinformasjonsmodellering) er bedre samhandling og kommunikasjon i prosjektet med hovedfokus på informasjonsoverføring i interne grensesnitt eller mellom fagfeltene, helt frem til FDVU (Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling). Dette må støttes av både teknologi og arbeidsprosesser.

Partene må tilrettelegge modeller eller informasjonsgrunnlag til bruksområder som er spesifisert. Dette formålet oppnåes ved å sette krav til BIM-modellen (herunder også tegningsmodellen i 3D) og sørge for gode koordineringsprosedyrer. Vi kan hjelpe deg med å tilrettelegge ditt BIM-prosjekt på en profesjonell måte. Vår mangfoldige erfaring fra byggherre-, entreprenør-, planlegging-, opplæring- og programvaresiden gjør at vi kan tilby akkurat det du trenger for å lyktes og tjene på BIM.

Hvorfor skal man ha fokus på BIM?

- Kommunikasjon. BIM modellene går grunnlag for effektive teknikker i kommunisere på.

- Informasjon. En mengde informasjon er tilgjengelig med noen få klikk i en god 3d-modell.

- Samhandling. Data utveksles konstant mellom fagene og avdekker plassmangel, kollisjoner og mangler.

- Beslutningsgrunnlag. BIM gir et unikt visuelt innblikk i prosjektene for å kunne analysere behov og ta beslutninger.

- Færre byggefeil og kortere byggetid. God koordinering og automatiske kontroller gir mer korrekte tegninger. 3d modellen gir visuelle inntrykk og forståelse av utførelsen. Den hjelper også med å tidligere identifisere utfordringer i utørelse. Ifølge tall fra Sintef så utgjør byggefeil en vesentlig del av den årlige omsetningen i byggebransjen.

- Kvalitet i tegningsproduksjon og byggbarhet. Har man suksess med overstående punkt så gir det høy kvalitet i tegningsproduksjonen og videre byggbarheten.

- FDVU. BIM modellen som en del av FDVU-leveransen blir et kraftig verktøy for videre drift og utvikling.

Vil du lyktes med BIM og ha glede av prosjektdataene inn i fremtiden, så ta kontakt.

Prosjekt der vi har benyttet ulike grader av BIM: Lenke