Prosjektadministrasjon

Vi utfører prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse for offentlige og private byggherrer, og for entreprenører. Vi kan skreddersy det opplegget som er riktig for ditt prosjekt og lede det til suksess.

Det krever kompetanse for å lede prosjekter på en god måte og gjenkjenne feil og faresignaler. Selv om sjeldent man kan lese det ut prosjektregnskapet, så er ligger det store besparelser i å velge en god og "uavhengig" prosjektadministrasjon. Med "uavhengig" mener vi at prosjektadministrasjonen kun jobber til det beste for prosjektet uten at det ligger økonomiske insentiver i å hente ut marginer eller å forsvare en profitt. Vår pa-avdeling har bred erfaring med ulike former for prosjektadminstrasjon og koordinering, og vi er sikker på at du vil tjene på vår kompetanse.

Samspill/ Samhandling

 • Vi har kompetanse på samspillsmetoder og stratergier rundt samhandling.

fremdriftProsjekteringsledelse/ BIM-koordinering

 • Ansvar for å lede og koordinere prosjekteringsgruppen i prosjekteringsarbeidet.

 

Byggeledelse/ Byggherreombud

 • Ivareta byggherrens forpliktelser i gjennomføringsfasen av prosjektet. 
 • Oppfølging av HMS-rutiner og kvalitetsystemer.
 • Kontroll og styring av økonomi, fremdrift og kvalitet.

 

Prosjektledelse

 • Ansvar for organisering og styring av prosjekter (fremdrifts- og økonomistyring)
 • Etablere systemer og rutiner for kvalitetssikring og kontroll.
 • SHA-planer
 • Rapportering til byggherre.

 

Prosjektkoordinator

 • Total koordinering/ administrasjon av byggherrestyrte entrepriser
 • Koordinere entrepriser for entreprenører
 • Systemer for drift av effektive byggeplasser. 
 • Effektive fremdriftsystemer
 • Kontrollsystemer
 • SHA-systemer
 • RTB-systemer
 • Kontraktstyring
 • Endringshåndtering
 • Prognoser

 

Kontroll

 • 3. parts kontroll
 • uavhengig kontroll

 

Prosjekt innenfor prosjektadministrasjon: Lenke