Prosjekt
bjornsund19

Oppdragsgiver: Fræna Kommune

Beliggenhet: Bjørnsund

Ferdigstilt: 2012

Type oppdrag: Ansvarlig for byggeteknikken på ny bygningsmasse og restaurering av eksisterende bygningsmasse.

Arkitekt: Vatne Arkitekter AS

 

Spjelkavikbs

Oppdragsgiver: Ålesund Kommune

Beliggenhet: Spjelkavik, Ålesund

Areal (BTA): (Skole for ca 500 elever)

Ferdigstilt: 1999

Type oppdrag: Prosjektleder, Byggeleder

Arkitekt: Arkitektkontoret Kvadrat

 

 

Barneskole og flerbrukshall

Oppdragsgiver: Sula kommune

Beliggenhet: Solavågen, Sula kommune

Areal (BTA): 3400m

Ferdigstilt: 2010 - ferdigstilt august 2012

Type oppdrag: Prosjektledelse, Utredning og mulighetsstudie med kostnadsvurderinger . Tomtevurdering. Vurdering av bygningsplassering. Utarbeidelse av skisseprosjekt. Utarbeidelse av totalentreprisedokumenter. Prosjektering av utomhusanlegget. Byggherreombud i utførelsesfasen.

Arkitekt: Lønnheim 

 

 

hials

Oppdragsgiver:Statsbygg

Beliggenhet:Ålesund

Areal (BTA):14200 m2

Ferdigstilt:1999

Type oppdrag: Ansvarlig for prosjektering innen byggtekknikk. Oppdraget hadde mange synlige detaljer og åpne løsninger. Prosjektering ble gjort i nært samarbeid med arkitekt og med fokus på overflater materialer og estetiske løsninger.

Arkitekt: Slyngstad Aamlid Arkitekter

 

 

Barneskole

Oppdragsgiver: Sula kommune

Beliggenhet: Bratthaugmyra, Sula kommune

Areal (BTA): 5900m2

Ferdigstilt:2010 – ferdigstilt februar 2013

Type oppdrag: Prosjektledelse: Utredning og mulighetsstudie med kostnadsvurderinger. Utarbeidelse av totalentreprisedokumenter. Byggherreombud i utførelsesfasen. Prosjektering av utomhusanlegget og ny skoleveg i 400m lengde (se veg bratthaugmyra)

Arkitekt: Skylstad arkitekter as