Prosjekt
 

Oppdragsgiver: Vard Electro

Beliggenhet: Tennfjord

Areal (BTA): ca 5200m2 (2 byggetrinn)

Ferdigstilt: Pågår, 2016

Type oppdrag: Prosjektledelse, Prosjekteringsledelse (BIM koordinator), RIB

Arkitekt: Snøhetta AS

 

syksjofront

Oppdragsgiver:

Beliggenhet: Moa, Ålesund

Areal (BTA):

Ferdigstilt:1998/ 2004/ 2007 / 2010

Type oppdrag: Rådgivende ingeniør byggeteknikk (RIB)
ved oppføring og senere nybygg/ påbygg.

Arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Øyvind Dragseth AS

 

 

Oppdragsgiver: Wenaas kapital AS

Beliggenhet: Sentrum Ålesund, Ålesund kommune

Areal (BTA):

Ferdigstilt: Reguleringsplan godkjent 20.11.2008.

Type oppdrag: Regulering av området med vurdering av bruksmuligheter og funksjon, Registerring av eksisterende bygg, omarbeiding av eksisterende bygg, og utarbeiding av forslag til forprosjekt for mulig tilbygg/påbygg av eksisterende bygg.

Reguleringsendring og senere arkitektur prosjektering av Link arkitektur

Arkitekt: Olset AS / Reguleringsendring og senere arkitektur prosjektering av Link arkitektur

 

 

 

 BNP franordost

Oppdragsgiver: Sentrum Breivika AS

Beliggenhet: Breivika, Ålesund kommune

Areal (BTA): Byggetrinn 1- ca7400m2 rehabilitering/ombygging og ca 2100m2 påbygg

Ferdigstilt: 2010 - pågår, ferdigstillelse 2013

Type oppdrag: Regulering av området med vurdering av bruksmuligheter og funksjon, omarbeiding av dagens postterminal, og utarbeiding av skisseforslag for mulig tilbygg/påbygg av eksisterende bygg. Prosjektering ARK og RIB

Arkitekt: Olset AS

 

Lerstadveien

Oppdragsgiver: Mostein Eiendom

Beliggenhet: Ålesund

Areal (BTA): Bygg 1 ca 2500m2 / Bygg 2 ca 12000m2

Ferdigstilt:2007

Type oppdrag: Detaljprosjektering byggeteknikk (RIB)

Arkitekt: A2b Design AS

 

Breivikgården

Oppdragsgiver: Breivikgården AS

Beliggenhet: Breivika, Ålesund Kommune

 Areal (BTA): ca 2 500 m2

Ferdigstilt: 2009

 Type oppdrag: Prosjektering av nytt kontorbygg (byggetrinn 2).  Ansvar for arkitekturprosjektering og prosjektering byggeteknikk, samt byggeledelse.

Arkitekt: Olset AS

 

Breivikgården

Oppdragsgiver: Breivikgården AS

Beliggenhet: Breivika, Ålesund Kommune

Areal (BTA): ca 14 000 m2

Ferdigstilt: 2007

Type oppdrag: Ombygging/påbygging av forretningsbygg (byggetrinn 1).  Ansvar for arkitekturprosjektering og prosjektering byggeteknikk, samt byggeledelse og prosjekteringsledelse.

Arkitekt: Olset AS