Prosjekt
Lerstadveien

Oppdragsgiver: Mostein Eiendom

Beliggenhet: Ålesund

Areal (BTA): Bygg 1 ca 2500m2 / Bygg 2 ca 12000m2

Ferdigstilt:2007

Type oppdrag: Detaljprosjektering byggeteknikk (RIB)

Arkitekt: A2b Design AS