Prosjekt
syksjofront

Oppdragsgiver:

Beliggenhet: Moa, Ålesund

Areal (BTA):

Ferdigstilt:1998/ 2004/ 2007 / 2010

Type oppdrag: Rådgivende ingeniør byggeteknikk (RIB)
ved oppføring og senere nybygg/ påbygg.

Arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Øyvind Dragseth AS