Prosjekt
syksjofront

Oppdragsgiver: J.P Tynes AS / Ekornes ASA

Beliggenhet: Tynes, Sykkylven kommune

Areal (BTA): 7000m2

Ferdigstilt: 2009

Type oppdrag: Tilbygg/ombygging av eksisterende fabrikk. Utført forprosjekt og detaljprosjekt for Arkitekt og RIB samt byggeledelse og prosjekteringsledelse.

Arkitekt: Olset AS

 

Ekornes

Oppdragsgiver: Ekornes ASA

Beliggenhet: Ikornes, Sykkylven kommune

Areal (BTA): Lakkbygg ca 1400m2 / Ekspedisjon ca 2000m2

Ferdigstilt: Pågår

Type oppdrag: Utført forprosjekt og detaljprosjektering for arkitekt og RIB, samt prosjekteringsledelse og byggeledelse ved oppføring av nytt ekspedisjonsbygg og for nytt lakkbygg.

Arkitekt: Olset AS

 

syksjofront

Oppdragsgiver: Ekornes ASA

Beliggenhet: Ikornes, Sykkylven kommune

Areal (BTA): ca 20000m2

Ferdigstilt: 2001 - 2008

Type oppdrag: RIB og byggeledelse ved tilbygg/ombygginger av eksisterende fabrikk og parkeringshus.  Har også hatt ansvar for byggteknikk, prosjekteringsledelse og byggeledelse i forbindelse med fyllinger i skjø og kaianlegg på ca 18000m2.

Arkitekt: Sandbakk og Pettersen Arkitekter AS

 

Norsk Scania

 Oppdragsgiver: Hent Ålesund

Beliggenhet: Digernesskiftet, Skodje

Areal (BTA): ca 3185 m2

Ferdigstilt: 2009

Type oppdrag: Rådgivende ingeniør byggeteknikk (RIB),
prosjekteringsledelse, prosjektledelse

Arkitekt: Sjåtil og Fornæss AS

 

Fiskerstrand Verft

Oppdragsgiver: Fiskerstrand Verft

Beliggenhet: Sula

Areal (BTA):

Ferdigstilt:

Type oppdrag: Detaljprosjektering byggeteknikk (RIB)

Arkitekt: