Prosjekt
syksjofront

Oppdragsgiver: Sykkylven Sjøfront AS

Beliggenhet: Sykkylven sentrum

Areal (BTA): ca 26 600 m2

Ferdigstilt: 

Type oppdrag: Mulighetsstudie for utvikling av sykkylven sjøside og skisseprosjekt av bebyggelsesplan med butikksenter, hotell, rådhus, flerbrukshus og leiligheter.

Ideskisse: Olset AS

 

 

Oppdragsgiver: Mona Berit Ytterland

Beliggenhet: Ytterland på Valderøya, Giske kommune

Ferdigstilt: Regulering pågår

Type oppdrag: Regulering, og skisseprosjekt

Arkitekt: Olset AS

 

 

 

Oppdragsgiver: Lemhaugen hage AS

Beliggenhet: Flisneset, Ålesund kommune

Ferdigstilt: Regulering pågår

Type oppdrag: Regulering og arkitekturprosjektering

Arkitekt: Olset AS

 

 

 

Oppdragsgiver: Ivar Langeland

Beliggenhet: Moa, Ålesund Kommune

Areal:

Ferdigstilt: 

Type oppdrag: Regulering

Arkitekt: Olset AS

 

 

 

Oppdragsgiver: Wenaas kapital AS

Beliggenhet: Moa, Ålesund Kommune

Areal:

Ferdigstilt: Reguleringsplan godkjent 18.09.2008

Type oppdrag: Mulighets studier, regulering og forprosjektering ARK og RIB.

Arkitekt: 

 

 

 

 

Skolevei, busstilkomst og parkeringsanlegg

Oppdragsgiver: Sula kommune

Beliggenhet: Bratthaugmyra og skulevegen, Sula kommune

Areal (BTA):

Ferdigstilt: Sommer 2013

Type oppdrag: Regulering, prosjektering infrastruktur og byggeledelse.

Olset AS

 

 

 

Oppdragsgiver:

Beliggenhet: Sykkylven kommune, Ikornnes

Ferdigstilt: Regulering pågår

Type oppdrag: Regulering, kostnadsoverslag, veiprosjektering og anbudsgrunnlag.

Arkitekt: Olset AS