Prosjekt
 

Oppdragsgiver: Wenaas kapital AS

Beliggenhet: Moa, Ålesund Kommune

Areal:

Ferdigstilt: Reguleringsplan godkjent 18.09.2008

Type oppdrag: Mulighets studier, regulering og forprosjektering ARK og RIB.

Arkitekt: